THỰC ĐƠN 7: NẤU CỖ TIỆC GIÁ RẺ TẠI NHÀ HÀ NỘI – 1200.000Đ/MÂM

    1. SÚP GÀ NGÔ NON   2. GÀ QUAY CHẢO   3.

THỰC ĐƠN 5: NẤU CỖ TIỆC GIÁ RẺ TẠI NHÀ HÀ NỘI – 1100.000Đ/MÂM

  1. CHIM BỒ CÂU QUAY CHẢO   2.CÁ DIÊU HỒNG PHI LÊ CHIÊN XÙ

THỰC ĐƠN 6: NẤU CỖ TIỆC GIÁ RẺ TẠI NHÀ HÀ NỘI – 1150.000Đ/MÂM

  1GÀ HẦM HẠT SEN   2.TÔM CHIÊN XÙ   3.GỎI BÒ BÓP THẤU

LIÊN HỆ NẤU CỖ TIỆC GIÁ RẺ TẠI NHÀ HÀ NỘI

 Hãy gọi điện thoại hoặc liên hệ cho NẤU CỖ TIỆC GIÁ RẺ TẠI NHÀ HÀ NỘI ,quí vị sẽ

CHẢ ỐC LÁ LỐT

Nguyên liệu món CHẢ ỐC LÁ LỐT – Ốc bươu: 1 kg – Giò sống: 500gr

THỰC ĐƠN 1:NẤU CỖ TIỆC GIÁ RẺ TẠI NHÀ HÀ NỘI – 900.000Đ/MÂM

1. GÀ HẤP LÁ CHANH 2. TÔM CHIÊN SỐT CHANH DÂY 3 .NEM HẢI SẢN CHIÊN

THỰC ĐƠN 2: NẤU CỖ ,TIỆC GIÁ RẺ TẠI NHÀ HÀ NỘI- 950.000Đ/MÂM

1.GÀ QUAY CHẢO    2.NEM RÁN TÔM THỊT 3.CÁ SỐT NGŨ LIỄU 4.BÒ CHIÊN

THỰC ĐƠN 3: NẤU CỖ ,TIỆC GIÁ RẺ TẠI NHÀ HÀ NỘI – 1.000.000Đ/MÂM

1. GÀ HẤP LÁ CHANH 2.MỰC CHIÊN BƠ 3. CÁ DIÊU HỒNG CHIÊN XÙ 4.BÊ XÀO

THỰC ĐƠN 8 :NẤU CỖ TIỆC GIÁ RẺ TẠI NHÀ HÀ NỘI – 1.250.000Đ/MÂM

1. GÀ CHIÊN MẮM 2.CHẢ ỐC HẤP GỪNG 3.TÔM CHIÊN TRỨNG MUỐI 4.MỰC CHIÊN

THỰC ĐƠN 4: NẤU CỖ ,TIỆC GIÁ RẺ TẠI NHÀ HÀ NỘI – 1100.000Đ/MÂM

1. GÀ XÉ BÓP RAU RĂM 2. TÔM CHIÊN BƠ TỎI 3. MỰC CHIÊN XÙ  4.CHÂN