THỰC ĐƠN 1:NẤU CỖ GIÁ RẺ NGON UY TÍN HÀ NỘI – 900.000Đ/MÂM

1. GÀ HẤP LÁ CHANH 2. TÔM CHIÊN SỐT CHANH DÂY 3 .NEM HẢI SẢN CHIÊN

THỰC ĐƠN 2: NẤU CỖ GIÁ RẺ NGON UY TÍN – 950.000Đ/MÂM

1.GÀ QUAY CHẢO  2.NEM RÁN TÔM THỊT 3.CÁ SỐT NGŨ LIỄU 4.BÒ CHIÊN XÙ

THỰC ĐƠN 3: NẤU CỖ GIÁ RẺ NGON UY TIN HÀ NỘI – 1.000.000Đ/MÂM

1. GÀ HẤP LÁ CHANH 2.MỰC CHIÊN BƠ 3. CÁ DIÊU HỒNG CHIÊN XÙ 4.BÊ XÀO

THỰC ĐƠN 8 :NẤU CÕ GIÁ RẺ NGON UY TÍN HÀ NỘI – 1.250.000Đ/MÂM

1. GÀ CHIÊN MẮM 2.CHẢ ỐC HẤP GỪNG 3.TÔM CHIÊN TRỨNG MUỐI 4.MỰC CHIÊN

THỰC ĐƠN 2: NẤU CỖ GIÁ RẺ NGON UY TÍN HÀ NỘI – 950.000Đ/MÂM

1. GÀ QUAY CHẢO 2. NEM RÁN TÔM THIT 3. CÁ SỐT NGŨ LIỄU

THỰC ĐƠN 9: NẤU CỖ GIÁ RẺ NGON UY TÍN HÀ NỘI – 1.300.000Đ/MÂM

1.GỎI GÀ RAU RĂM 2. CHIM BỒ CÂU QUAY CHẢO 3.BÒ CHIÊN XÙ THÁI

THỰC ĐƠN 1:NẤU CỖ GIÁ RẺ NGON UY TÌN HÀ NỘI – 900.000Đ/MÂM

1.GÀ HẤP LÁ CHANH 2. TÔM TYEN NUMBERT CHANH DÂY 3. NEM HẢI SẢN

BÒ SÔT TIÊU ĐEN

Nguyên liệu làm thịt bò sốt tiêu đen Để thực hiện cách làm bò sốt

NẤU CỖ TIỆC NGON UY TÍN GIÁ RẺ HÀ NỘI

  NẤU CỖ TIỆC NGON UY TÍN GIÁ RẺ TẠI NHÀ HÀ NỘI Nấu

THỰC ĐƠN NẤU CỖ TIỆC NGON UY TÍN ,GIÁ RẺ HÀ NỘI ,NĂM 2018

THỰC ĐƠN CỖ TIỆC NGON,GIÁ RẺ,UY TÍN >Menu 1:Nấu cỗ,tiệc ngon, uy tín ,giá