THỰC ĐƠN 1:NẤU CỖ TIỆC TẠI NHÀ HÀ NỘI – 900.000Đ/MÂM

TÔM VIÊN TUYẾT HOA

Tôm viên Tuyết Hoa ,Tôm trôn đều cùng giò sống,mỡ phần thái hạt lựu

THỰC ĐƠN 2: NẤU CỖ ,TIỆC TẠI NHÀ HÀ NỘI- 950.000Đ/MÂM

Nấu Cỗ Tiệc tại nhà ngon uy tín gía rẻ các quận Đống đa Ba Đình Hoàn

THỰC ĐƠN 7: NẤU CỖ TIỆC TẠI NHÀ HÀ NỘI – 1200.000Đ/MÂM

Nấu Cỗ Tiệc tại nhà ngon uy tín gía rẻ các quận Đống đa Ba Đình Hoàn

THỰC ĐƠN 5: NẤU CỖ TIỆC TẠI NHÀ HÀ NỘI – 1100.000Đ/MÂM

Nấu Cỗ Tiệc tại nhà ngon uy tín gía rẻ các quận Đống đa Ba Đình Hoàn

THỰC ĐƠN 6: NẤU CỖ TIỆC TẠI NHÀ HÀ NỘI – 1150.000Đ/MÂM

Nấu Cỗ Tiệc tại nhà ngon uy tín gía rẻ các quận Đống đa Ba Đình Hoàn

LIÊN HỆ NẤU CỖ TIỆC TẠI NHÀ ĐỐNG ĐA HÀ NỘI

 Nấu Cỗ Tiệc tại nhà Ngon Uy Tín Gía rẻ các quận Đống đa Ba Đình Hoàn

CHẢ ỐC LÁ LỐT

Nguyên liệu món CHẢ ỐC LÁ LỐT – Ốc bươu: 1 kg – Giò sống: 500gr

THỰC ĐƠN 3: NẤU CỖ ,TIỆC TẠI NHÀ HÀ NỘI – 1.000.000Đ/MÂM

Nấu Cỗ Tiệc tại nhà ngon uy tín gía rẻ các quận Đống đa Ba Đình Hoàn

THỰC ĐƠN 8 :NẤU CỖ TIỆC TẠI NHÀ HÀ NỘI – 1.250.000Đ/MÂM

Nấu Cỗ Tiệc tại nhà ngon uy tín gía rẻ các quận Đống đa Ba Đình Hoàn