THỰC ĐƠN NẤU CỖ TIỆC NGON UY TÍN GIÁ RẺ TẠI NHÀ HÀ NỘI Archive

THỰC ĐƠN 1:NẤU CỖ TIỆC TẠI NHÀ HÀ NỘI – 900.000Đ/MÂM

THỰC ĐƠN 2: NẤU CỖ ,TIỆC TẠI NHÀ HÀ NỘI- 950.000Đ/MÂM

Nấu Cỗ Tiệc tại nhà ngon uy tín gía rẻ các quận Đống đa Ba Đình Hoàn

THỰC ĐƠN 7: NẤU CỖ TIỆC TẠI NHÀ HÀ NỘI – 1200.000Đ/MÂM

Nấu Cỗ Tiệc tại nhà ngon uy tín gía rẻ các quận Đống đa Ba Đình Hoàn

THỰC ĐƠN 5: NẤU CỖ TIỆC TẠI NHÀ HÀ NỘI – 1100.000Đ/MÂM

Nấu Cỗ Tiệc tại nhà ngon uy tín gía rẻ các quận Đống đa Ba Đình Hoàn

THỰC ĐƠN 6: NẤU CỖ TIỆC TẠI NHÀ HÀ NỘI – 1150.000Đ/MÂM

Nấu Cỗ Tiệc tại nhà ngon uy tín gía rẻ các quận Đống đa Ba Đình Hoàn

THỰC ĐƠN 3: NẤU CỖ ,TIỆC TẠI NHÀ HÀ NỘI – 1.000.000Đ/MÂM

Nấu Cỗ Tiệc tại nhà ngon uy tín gía rẻ các quận Đống đa Ba Đình Hoàn

THỰC ĐƠN 8 :NẤU CỖ TIỆC TẠI NHÀ HÀ NỘI – 1.250.000Đ/MÂM

Nấu Cỗ Tiệc tại nhà ngon uy tín gía rẻ các quận Đống đa Ba Đình Hoàn

THỰC ĐƠN 4: NẤU CỖ ,TIỆC TẠI NHÀ HÀ NỘI – 1050.000Đ/MÂM

  Nấu Cỗ Tiệc tại nhà ngon uy tín gía rẻ các quận Đống đa Ba Đình

THỰC ĐƠN 9: NẤU CỖ TẠI NHÀ HÀ NỘI – 1.300.000Đ/MÂM

Nấu Cỗ Tiệc tại nhà ngon uy tín gía rẻ các quận Đống đa Ba Đình Hoàn

NẤU CỖ TIỆC NGON UY TÍN TẠI NHÀ HÀ NỘI

Nấu cỗ tiệc tại nhà Hà Nội chuyên nhận nấu cỗ, tiệc,.Rất hân hạnh Phục