Ếch chiên bơ là món ăn ngon,ếch là sạch ướp tỏi băm tiêu dầu